top of page

Historien om Bekkjarvik

Handelstedet Bekkjarvik i Austevoll ligger ved sjøleia mellom Bergen og Haugesund, omtrent en times reise fra Bergen Lufthavn. Havna er god og lun, godt skjermet mot vest og nord. 

Fra 1500 tallet har Bekkjarvik vært et viktig senter for handel, med gjestgiveri og kongelig privilegiebrev for slik service allerede fra 1730.

Tidlig på 1900 tallet skapte et rikt sildefiske grunnlag for industriaktiviteter som tønneproduksjon og bearbeiding av sild. Rundt 1960 forsvant silda for en periode, og markedet for sild og tønner forsvant for godt. Dette førte til en gradvis omstrukturering av fiskeindustrien, hvor driftige austevollinger satset på havfiske gjennom investeringer i store, moderne fiskefartøy. 

I de siste tyve årene har Bekkjarvik utviklet seg til et naturlig sentrum for handel, restaurant- og konferansedrift, samt drift av moderne havgående fiskebåter. 

I tillegg er Bekkjarvik en av de beste og mest populære småbåthavner i Norge. 

bottom of page